» Köle Sahip Sahibe

Köle Sahip Sahibe

Slave – Köle (itaatkar)

Kendi isteği ile karşı tarafa ait olmasıdır. Köle kadın veya erkek olabilir önemli olan duygulardır.

Master – Sahip ( Efendi )

Sahiplenen, yöneten, eğiten, üstün erkek taraftır. Sahip, erkek veya kadın kölelere sahiplik edebilir sahibin nasıl istediğine kalmıştır..

Mistress – Sahibe

Dominant karakteri bayan bireyine sahibe denir. Aynı şekilde sahiplenen kullanan yöneten üstün olan bayandır. Sahibeler erkek veya bayan köleleri sahiplenebilir yine bu sahibenin istediğine kalmıştır.

Mitress Mira Up